Verslag Ondernemingsraad

Van oude media naar alle media

AVROTROS beschikt over een actieve Ondernemingsraad (OR). Deze bestaat uit negen leden, behartigt de belangen van het personeel binnen AVROTROS en heeft (pro-)actief contact met de directie over beslissingen en beleid.

In 2017 heeft de OR gedurende het jaar een zevental instemmingsaanvragen behandeld. Het betrof hier vooral aangepaste bedrijfsregelingen. De Media Gedragscode was voor de OR een heel belangrijke aanvraag. Vooral het deel over de privacy van de werknemer in relatie tot het gebruik van een door AVROTROS verleende laptop en mobiele telefoon is uitgebreid besproken en gedeeld met de achterban.

 

Van onderaf beginnen