Risicomanagement

Integere en beheerste bedrijfsvoering

AVROTROS heeft een gedegen risicomanagementsysteem ingevoerd met als doel om de organisatiedoelstellingen te helpen realiseren. Het risicomanagement door de jaren heen bij AVROTROS heeft altijd in het teken gestaan van integere- en beheerste bedrijfsvoering.

Het risicomanagementproces van AVROTROS kent een aantal kern onderdelen:

  • Risicobewustzijn
  • Risicogovernance
  • Risicostrategie
  • Risicoprocessen
    Dit zijn de vier onderdelen van ons risicomanagement raamwerk conform het RAVC-model en COSO-Enterprise Risk Management (ERM).

Het écht doorleven van de grootste risico’s en onzekerheden is essentieel en maakt integraal onderdeel uit van onze cultuur. Dit vanuit de RvT, Directie, afdelingshoofden, projecten, programma’s en alle medewerkers. Wij hebben naast een aantal hard controls, ook focus op soft controls. De menskant van risicomanagement is essentieel en heeft de aandacht bij AVROTROS.

Risicogovernance
AVROTROS heeft een risicogovernance, waarbij elk risico en elke beheersingsmaatregel een eigenaar kent, zodat verantwoordelijkheden duidelijk zijn belegd. In het proces van risicomanagement worden ook de risico’s meegenomen ten aanzien van wet- en regelgeving, te denken valt dan aan privacy- en mediawetgeving. Er zijn binnen AVROTROS aangewezen functionarissen die het proces van risicomanagement en compliance monitoren en opvolgen. In 2016 is het risicomanagementsysteem nader geëvalueerd en verder geoptimaliseerd.