Compliance

Naleving van de wet- en regelgeving, inclusief zelfregulering van de sector, behoort tot de primaire taken van AVROTROS, die de richtlijnen en regelingen Goed Bestuur en Integriteit van de publieke omroep volledig naleeft. Er is verder een focus op compliance bij de Mediawet, Aanbestedingswet, Wet normering topinkomens, CIPO en richtlijnen vanuit het Commissariaat voor de Media.

Door laatstgenoemde externe toezichthouder zijn in 2017 aan AVROTROS geen boetes opgelegd voor overtreding van de Mediawet.