Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

AVROTROS is zich zeer bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die een publieke omroep heeft. Niet alleen programma-inhoudelijk maar vooral ook maatschappelijk, in de volledige breedte.

Eind 2016 heeft AVROTROS de Green Deal Media ondertekend, welke aansluit bij het programma Duurzaam Hilversum 2016-2020 van de gemeente Hilversum. Met het oog daarop zijn voor 2017 een aantal speerpunten opgesteld:
1. Groener produceren
2. 30 procent minder papier verbruiken
3. Duurzaam eten
4. Over op 100 procent groene energie

Op het gebied van duurzamer produceren zijn de eerste stappen gezet door het creëren van draagvlak binnen de gehele organisatie. Dit onder meer door een inspiratiesessie over duurzaamheid voor het personeel, een adres waar personeelsleden ideeën kwijt kunnen, artikelen op intranet en gepresenteerde doelstellingen tijdens een duurzame lunch. Het zijn de eerste stappen die in 2018 moeten gaan leiden tot een substantieel groenere productie.