Veilige samenleving

Met en voor burgers

Samen Nederland mooier maken

In de bijdrage aan een veilige en rechtvaardige samenleving wil AVROTROS een zo groot mogelijk publiek inzicht geven in relevante ontwikkelingen, zelfbewustzijn stimuleren en de participatie van de burger bevorderen. Zodoende biedt AVROTROS als publieke omroep toegankelijke informatie op het gebied van politiek, economie, consument en veiligheid, zorg en cultuur om op deze manier de gevoelens die in de samenleving heersen te duiden en te verwoorden.