Sociaal verslag

Betrokkenheid medewerkers 20% boven benchmark

De stappen die de afgelopen jaren zijn genomen om de relatie met het personeel te optimaliseren, hebben hun uitwerking. Het ziekteverzuim gaat omlaag, de werktevredenheid stijgt. De zorg voor het personeel komt voort uit de manier waarop AVROTROS maatschappelijk bewust onderneemt. De verantwoordelijke rol die een publieke omroep in de maatschappij heeft, begint bij verantwoordelijkheid voor en loyaliteit naar de eigen achterban.

Het Medewerker Belevingsonderzoek uit 2015 geldt als nulmeting voor de manier waarop het welzijn van het AVROTROS-personeel wordt onderhouden. Op basis van continu onderzoek wordt de voortgang in het oog gehouden. Streven is om jaarlijks als werkgever een volgende stap te kunnen maken.